[cookie_declaration]

PRIVACYVERKLARING Kimberly Huggers ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Artikel 1: persoonsgegevens die worden verwerkt

1.1 Kimberly Huggers kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kimberly Huggers en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Kimberly Huggers verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan.

1.2 Kimberly Huggers kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
a. Uw voor- en achternaam;
b. Uw adresgegevens;
c. Uw telefoonnummer;
d. Uw emailadres;
e. Uw IP-adres

Artikel 2: waarom Kimberly Huggers gegevens nodig heeft

2.1 Kimberly Huggers verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Kimberly Huggers uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van haar promotieactiviteiten.

Artikel 3: hoe lang Kimberly Huggers gegevens bewaart

3.1 Kimberly Huggers bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens zullen wel worden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Artikel 4: delen met anderen

4.1 Kimberly Huggers verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 5: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

5.1 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te (laten) dragen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kimberlyhuggers.nl. Kimberly Huggers zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Artikel 6: klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

6.1 U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als Kimberly Huggers bovengenoemde niet naleeft.

Artikel 7: beveiligen

7.1 Kimberly Huggers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kimberly Huggers maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met info@kimberlyhuggers.nl.